Pemenang Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional 2019

Pemenang Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional 2019

Kategori A (8 – 11 tahun) PENYAJI terbaik berdasarkan unsur pakeliran: PENYAJI lakon terbaik – Panggah Nowo Wibatsu  dari DI Yogyakarta – Lakon Jabang Tetuko, Wayang Kulit Gagrak Yogyakarta, PENYAJI catur terbaik – Andika Ar-Raafi Maulidan...